W Powstaniu:

Kiliński - 5 kom. Wola do 8.08

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego