W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Filtrowa 81 Ochota do 6.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego