W Powstaniu:

Bakcyl - Chrobry II - p.sanit.ul.Śliska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego