W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Bracka 5 kom."Dada"

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego