W Powstaniu:

Praga - 3 rej. - p.sanit.ul.Grochowska 326

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego