W Powstaniu:

pielęgniarka na oddziale chirurgicznym w Szpitalu im. Karola i Marii w W-wie, podczas powstania warsz. przeszła z rannymi do Szpitala Wolskiego przy ul. Płockie

Źródło

Pochylone nad człowiekiem t.2 wyd. Stowarzyszenie Redaktorów, Warszawa 1993 oraz Muzeum Powstania Warszawskiego