W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz,w oddziałach bojowych:w kompanii „Żniwiarz",od 1 sierpnia do 2 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN