W Powstaniu:

szp.pol. w budynku ZUSu - ul. Czerniakowska 231, w czasie bombardowania szpitala 13.09.1944

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW