W Powstaniu:

sanitariuszka Batalionu „Zośka" brała udział w walkach powstańczych na Woli, Starym Mieście, po kapitulacji Starówki przeszła z Batalionem na Czerniaków

 

 

 

Źródło

Pochylone nad człowiekiem t.2 wyd. Stowarzyszenie Redaktorów, Warszawa 1993