W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny 103 siedziba: Plac Inwalidów 4/6/8 w sierpniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN