W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz, w oddziałach bojowych: w Zgrupowaniu „Żywiciel", batalionie „Żubr", Odcinek „Żaglowiec" od 1 sierpnia do 2 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN