W Powstaniu:

Szpital Maltański skąd wraz z rannymi i całym personelem szpitala, została ewakuowana przez Ogród Saski do Śródmieścia i skierowana do szpitala przy ul. Złotej i ul. Zgoda (wraz z jeńcami niemieckimi), a następnie przy ul. Mokotowskiej 46; 12.10.1944 r. wyszła z Warszawy wraz z ludnością cywilną do Piastowa i tam zgłosiła się do pracy w szpitalu powiatowym, została przyjęta do personelu cywilnego.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29