W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, w oddziałach bojowych Zgrupowanie „Hall", sierpień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN