W Powstaniu:

Zagończyk

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego