W Powstaniu:

PS - Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11), udzielał pomocy ludności cywilnej - Śródmieście Południowe

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW oraz Muzeum Powstania Warszawskiego a także http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,13254879,Profesor_legenda__Uczniowie_zaczeli_rzucac_palenie.html