W Powstaniu:

komendant szp.pol. przy ul. Piusa XI 24 (budynek gimnazjum żeńskiego C. Plater-Zyberkówny)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW