W Powstaniu:

komendant szp.pol. Nr 100 (Klasztor SS Zmartychwstanek)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW