W Powstaniu:

Krybar - 4 kom.

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego