W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe. placówki lecznicze: szpitalik oraz oddział chorych na szkarlatynę, siedziba: ul. Jaworzyńska 4 i 10 w sierpniu i wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN