W Powstaniu:

Bartkiewicz - 100 kom. - druż.sanit.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego