W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny, szpitalik, siedziba: ul. Obozowa 85 od 1 sierpnia do 10 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN