W Powstaniu:

Żywiciel

por.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego