W Powstaniu:

szp.pol. przy ul. Hożej 13, następnie szpital ewakuacyjny przy ul.Wspólnej 27, który funkcjonował do 22.10.1944

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW