W Powstaniu:

szpital Jana Bożego, następnie szp.pol. przy ul. Długiej 7

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW