W Powstaniu:

szef zakładu RTG przy ul. Poznańskiej 17.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW