W Powstaniu:

szpital ewakuacyjny PCK przy ul.Wspólnej 27, funkcjonował do 22.10.1944

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW