W Powstaniu:

PS rozwinięty w szp.pol. przy ul. Piusa XI 24 - budynek żeńskiego gimnazjum Plater-Zyberkówny

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW