W Powstaniu:

szpital „Architektura” przy ul. Koszykowej 31 (obecnie 55)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW