W Powstaniu:

Baszta - kom.B -1 - plut.sanit. - gosp. doł.6.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego