W Powstaniu:

Róg - PWPW - Kiliński - 4 kom.Osa St.Miasto do 2.09.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego