W Powstaniu:

Golski - p.sanit.ul.Filtrowa 53 - 5 kom.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego