W Powstaniu:

Obwód VI Praga, placówki lecznicze: szpital Kolejowy siedziba: ul. Brzeska 12 od 1 sierpnia do września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN