W Powstaniu:

Bakcyl - Miłosz - p.sanit.al.Ujazdowskie 37

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego