W Powstaniu:

szp.pol. przy ul. Siennej 51 - klinika pediatrii przeniesiona z ul. Litewskiej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW