W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny odmy sztucznej siedziba: ul. Kredytowa 1/3, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie od 1 do 23 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN