W Powstaniu:

Odwet II Kolonia Staszica - c.ranna

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego