W Powstaniu:

LWP - 3 DP - bat.sanit.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego