W Powstaniu:

Obwód VI Praga, w oddziałach bojowych w Zgrupowaniu nr 670

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN