W Powstaniu:

Żywiciel - sanit. - p.sanit.Bielany

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego