W Powstaniu:

Praga - 3 rej. - p.sanit.ul.Siennicka

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego