W Powstaniu:

Bakcyl - Północ - p.sanit.ul.Freta 11

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego