W Powstaniu:

Bakcyl - Krybar - p.sanit.ul.Bednarska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego