W Powstaniu:

referentka sanitarna w Szefostwie WSK Komendy Glównej AK

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN