W Powstaniu:

kapitan instruktor w CWSan; w powstaniu Szef Sanitarny Obwodu Śródmieście-Południe

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW