W Powstaniu:

lekarz szp.pol. w Śródmieściu

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW