W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe. placówki lecznicze: szpital im. Dzieciątka Jezus, siedziba: w czworoboku ulic Nowogrodzkiej, Chałubińskiego, Oczki i Lindleya; od 1 sierpnia do października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN