W Powstaniu:

Zagończyk - patrol harcerski

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego