W Powstaniu:

Radwan - lek.nacz. - mjr.Bartosz

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego