W Powstaniu:

szp.pol. na Mokotowie, lekarz kompanii B3 batalionu Bałtyk

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW