W Powstaniu:

szp. pol. SS Zmartwychwstanek (Żoliborz), szp. pol. w Forcie Sokolnickiego